ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU BAN ĐẠI DIỆN CMHS NĂM HỌC 2017-2018

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU BAN ĐẠI DIỆN CMHS NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:

Sáng ngày 24 tháng 9 năm 2017, trường THCS Nguyễn Viết Xuân tiến Đại hội đại biểu ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2017-2018. Tham dự Đại hội, về phía nhà trường có BGH, giáo viên chủ nhiệm và đại diện 16 chi hội trưởng của 16 lớp. Đại Hội đã bầu ra Ban đại diện CMHS năm học 2017-2018 gồm: Trưởng ban- Ông Phùng Minh [...]